Wedstrijdreglement

Fotokring Merksplas v.z.w. werd opgericht in 1981, en dus wordt onze vereniging in 2022 40+1 jaar oud. We hadden onze veertigste verjaardag willen vieren in 2021, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

Maar uitgesteld is niet verloren, dus gaan we onze 40+1ste verjaardag vieren met een fotowedstrijd voor iedereen van Merksplas en omstreken.

1. Thema
We hebben een boontje voor foto's rond het thema "40".
Maar alle foto's over het leven in en om Merksplas en omgeving zijn welkom.
Heb je een mooie of interessante foto die in een van beide themas past? Stuur hem in! We houden van creativiteit: Die thema's mag je heel ruim interpreteren.
Maar het is echt niet de bedoeling dat je een collage maakt rond het getal 40. We zien liever afzonderlijke goede foto's.

2. Wie kan deelnemen?
Iedereen, met uitzondering van de leden van fotokring Merksplas v.z.w en hun gezinsleden.
De deelnemer moet de maker van de foto zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet toegestaan.

3. Hoe deelnemen?
Het deelnameformulier vind je hier.
Elke deelnemer mag maximum 3 foto's inzenden.
Alleen inzendingen in JPEG formaat (.jpg) worden aanvaard.
De kortste zijde mag niet kleiner zijn dan 1200 pixels.
De maximumgrootte per foto is 5 MB.
Foto's voorzien van een persoonlijk logo, signature of andere toegevoegde tekst of kenmerken worden geweigerd.

4. Termijn
Uiterste datum van inzending is zondag 30 januari 2022.

5. Jury
De ingezonden foto's worden beoordeeld door de leden van fotokring Merksplas v.z.w.

6. Welke prijs kan je winnen?
Eerste prijs: 50 EUR in Spetsersbonnnen
Tweede prijs: 25 EUR in Spetsersbonnnen
Derde prijs: 25 EUR in Spetsersbonnnen

7. Winnende foto's.
Inzendingen, of een selectie daarvan, worden gepubliceerd op onze website, en mogelijk ook op de sociale media van onze vereniging. Uiteraard met vermelding van de naam van de auteur.
De 3 winnaars worden via dezelfde kanalen bekend gemaakt. Deze personen worden ook verwittigd per email.

8. Rechten, publicatie, aansprakelijkheid.
De deelnemer blijft eigenaar van de door hem ingestuurde foto's.
Door deel te nemen geef je Fotokring Merksplas v.z.w. automatisch de toelating om de ingezonden foto's publiek te projecteren of te tonen zoals vermeld in vorig punt.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld, noch voor andere auteursrechtelijke klachten. De aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer (fotograaf).

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Overeenkomstig de bepalingen van de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens, worden de gegevens opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van deze fotowedstrijd.
De email adressen kunnen ook gebruikt worden om U een uitnodiging te sturen voor onze tentoonstellingen in de toekomst.
Deze adressenlijst wordt onder geen enkele voorwaarde overgemaakt aan derde partijen.

10 Varia
Door foto's in te zenden aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisatie zal ondernemen om het goede en veilige verloop van de wedstrijd te verzekeren.